Prof. Hyaluronidase 1500 UI, MCC - Profesionálne a spoľahlivé riešenie určené pre rozklad a urýchlenie biodegradácii kyseliny hyalurónovej

Kód: A0775
Doručení 24h
885 Kč –15 %
Prof. Hyaluronidase 1500 UI, MCC - Profesionálne a spoľahlivé riešenie určené pre rozklad a urýchlenie biodegradácii kyseliny hyalurónovej
885 Kč –15 % 750 Kč / Lékovka 908 Kč včetně DPH 750 Kč / 1 ks
Pouze pro přihlášené

Prof. Hyaluronidase 1500 UI. Hyaluronidáza je enzym, který rozkládá a urychluje proces biodegradace kyseliny hyaluronové bez ohledu na její původ. Používá se ke snížení nadměrného množství podávané výplně při ošetření zesíťovanou kyselinou hyaluronovou. Hyaluronidáza v tomto případě nejprve naruší chemickou vazbu (zesíťování) molekuly hyaluronu a následně urychlí její metabolismus.

Prof. hyaluronidase 1500 UI obsahuje složky, které působí jako difúzní činidla při eliminaci zadržování vody a adipocytů. 

Zvyšuje propustnost pojivové tkáně a vstřebávání tekutin. 

Upozornění: Jenom pro lékaře.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Používá se ke snížení nadměrného množství podávané výplně při ošetření zesíťovanou kyselinou hyaluronovou. Hyaluronidáza v tomto případě nejprve naruší chemickou vazbu (zesíťování) molekuly hyaluronu a následně urychlí její metabolismus.

Použití hyaluronidázy je nezbytností při léčbě komplikací po injekci výplní kyseliny hyaluronové. Hyaluronidáza působí pouze na kyselinu hyaluronovou, nepoškozuje ostatní složky pokožky. Aktivita hyaluronidázy ve tkáních přetrvává nejméně 12 hodin , po dvou až čtyřech dnech dojde ve tkáních k návratu do normálního stavu. Toxické účinky enzymu nejsou známy. 

*Kontraindikací zákroku je alergie na enzym hyaluronidázy, který je přítomen např. v jedu některých zvířat.

** Pokud je plocha ošetřená výplní rozsáhlá a je třeba upravit pouze menší plochu, doporučujeme použít rozpuštění ve více krocích pro případné pozdější korekce. Pro informaci o dávkování doporučujeme přečíst příbalový leták přiložený k přípravku nebo se poradit s dermatologem.

BĚHEM PROCEDURY:

  • Náhodná injektáž výplně do tepny nebo žíly, která by mohla přerušit přívod krve a způsobit nekrózu – Akutní okluze.

PO OŠETŘENÍ:

  • Přebytek výplně v dané zóně ošetření (nadměrná korekce)
  • Použití nesprávně zvolené výplně (příliš hustá) v dané léčebné zóně, což může vést ke stlačení tkáně vedoucí k nekróze.
  • Příliš mělká aplikace výplně, což může mít za následek vznik viditelných hrudek na povrchu pokožky.
  • Posun výplně do nežádoucí zóny
  • Chronický edém způsobený nesprávnými postupy po léčbě ze strany pacienta
  • Nesnášenlivost na výplň na bázi kyseliny hyaluronové

POUŽITÍ:

Přípravek SRS Hyaluronidase 1500 IU ředíme podle potřeby a podle záměru použití. Např., při akutní okluzi si zamícháme roztok silnější, pro běžné rozpouštění výplně slabší a podobně.

  • Ředění 5ml fyziologický roztok:           1ml = 300 UI, 0,5 ml = 150 UI

Nejčastěji se používá ředění s 5ml fyziologického roztoku, ale samozřejmě platí zásada, že ředění záleží na rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Aplikuje se 0,5 – 0,1 až 0,2 na ošetřovanou oblast. Aplikaci opakujte s odstupem podle potřeby.

UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

APLIKACE PŘÍPRAVKU JE URČENA VÝHRADNĚ PRO LÉKAŘE.

Obsah: Prof. Hyaluronidase 1500 UI. v jedné lahvičce

Před aplikací Prof. Hyaluronidase 1500 UI. je nutno znát případnou alergii na určité bílkoviny. Po aplikaci přípravku je třeba, aby pacient setrval alespoň 30 minut pod lékařským dohledem a bylo mu tak možné v případě zřídka se vyskytujících intolerancí poskytnout kvalifikovanou a odbornou pomoc. 

PŮSOBENÍ Prof. Hyaluronidase 1500 UI.  může být sníženo nebo zcela neutralizováno současnou aplikací přípravků obsahujících kyselinu hyaluronovou, nebo deriváty kyseliny salicylové. Prof. Hyaluronidase 1500 IU zvyšuje účinky alkoholu, proto je třeba před terapií tímto přípravkem, v jejím průběhu i bezprostředně po ní vyloučit jeho požití. Smíchání   Prof. Hyaluronidase 1500 IU s adrenalinem nebo heparinem může vést ke vzniku zákalu roztoku, který proto nelze použít. Při kombinaci těchto přípravků se proto doporučuje jejich oddělená aplikace.

ZPŮSOB PODÁNÍ: Přípravek Prof. Hyaluronidase 1500 IU může být použit po rozpuštění ve fyziologickém roztoku chloridu sodného jako subkutánní, intramuskulární nebo intravenózní injekce, nebo jako přídavek k lokálním anestetikům.

Pokud použijete více přípravku Prof. Hyaluronidase 1500 IU , jak máte, předávkování může snížit zamýšlený účinek přípravku, zejména v kombinaci s lokálními anestetiky. Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

PŘÍPRAVEK Prof. Hyaluronidase 1500 IU S JÍDLEM, PITÍM A ALKOHOLEM. Vzhledem k tomu, že Prof.  Hyaluronidase 1500 IU zvyšuje působení alkoholu, je nezbytné, aby se pacient již před terapií tímto přípravkem, v jejím průběhu i bezprostředně po ní vyvaroval jeho požití.

DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ: Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro použití u dětí a dospívajících. Přípravek Prof.  Hyaluronidase 1500 IU by proto v této skupině pacientů neměl být použit.

TĚHOTENSTVÍ, KOJENÍ A PLODNOST. Pokud jste těhotná nebo kojíte, myslíte si, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než plánujete přípravek použít. 

VEDENÍ VOZIDLA A OBSLUHA STROJŮ. Přípravek Prof.  Hyaluronidase 1500 IU neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat pohyblivé stroje. Vzhledem ke zvýšení účinku alkoholu vlivem působení Prof.  Hyaluronidase 1500 IU nesmí být před aplikací, v jejím průběhu ani bezprostředně po ukončení podávání tohoto přípravku požíván jakýkoli alkoholický nápoj. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i nežádoucí účinky, které se neprojeví u každého. Frekvence výskytu níže uvedených možných vedlejších účinků je definována pomocí následujícího pravidla: Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů) Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů) Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů) Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů) Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 z 10000 pacientů) Není známo (z dostupných údajů) Vzácné: - alergické reakce, vzácně vyústit až do příznaků šoku - zvýšení tělesné teploty - zvýšení intenzity menstruačního krvácení.

Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  Nepoužívejte tento přípravek po datu exspirace uvedeném na láhvi a krabičce. Datum expirace se vztahuje na poslední den v měsíci. Nelikvidujte přípravky odpadní vodou nebo domovním odpadem. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí. 

PRODUKT JE VYROBEN V EVROPSKÉ UNII (EU)

LYPOLÝZA

HLAVNÍ VLASTNOSTI A ÚČINKY

Vyšší koncentrace enzymu hyaluronidázy ke zvýšení efektivnějšího účinku na rozklad fibrózy spojené s celulitidou a přidání větší síly k odstranění zadržené tekutiny a snížení objemu adipocytů.

DALŠÍ INFORMACE

Kategorie produktu: Profesionál
Hlavní složky: Hyaluronidase 1500 UI
Běžný krok: Ošetření
Frekvence:  Každé 2 - 3 týdny (přibližně 6-10 sezení) Udržovací ošetření: 1 sezení každé 3 měsíce
Oblast ošetření:  Tvář a tělo
Doporučené: Zadrží , rozkládají vláknitou pojivovou tkáň

APLIKACE

Doporučení: Lipolýza

hyaluronidáza 1500 UI - Aplikované množství: 1 lahvička
sérového roztoku - Aplikované množství: 10cc

Zředit prof. hyaluronidáza 1500 UI s 10 cc sérového roztoku. Může se použít na tělo až do 20 ccm na relaci.

Aplikační protokol při lypolíze: aplikace bod po bodu hloubka: 8 mm až 13 mm množství pro vpich: 0,2 cm3 - 0,5 cm3

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: